Hoppa till huvudinnehåll

Frågor & Svar

Frågor och svar

Vad är värdet att göra en SMASh?
Att arbeta med de fyra dimensionerna av Smart Maintenance har en vetenskapligt bevisad effekt på underhållsprestanda och produktivitet. Den ekonomiska påverkan av underhåll är över 100 miljarder SEK varje år inom svensk tillverkningsindustri, vilket utgör en stor ekonomisk potential för att implementera Smart Maintenance. Vid genomförande av SMASh PRIO (se ”Gör en SMASh”) guidas fabriken till att identifiera en strategisk prioritet och riktade förbättringsåtgärder som kan användas till att utforma en konkret strategi och verksamhetsplan för Smart Maintenance. En rapport från SMASh BAS stimulerar engagemang och diskussioner för att utveckla Smart Maintenance, och ger allmänna rekommendationer om hur man kan jobba vidare med Smart Maintenance.

Hur skiljer sig SMASh från andra typer av assessments/audits inom underhåll?
SMASh är ett unikt benchmarkingverktyg som fokuserar på att utveckla underhåll i en digitaliserad industri. Verktyget är vetenskapligt utvecklat för att stimulera stegvis innovation genom att både identifiera nya förbättringsaktiviteter samt att prioritera redan pågående initiativ. SMASh kan därför vara ett utmärkt komplement till tidigare utvärderingar och audits inom en underhållsverksamhet.

Hur kompletterar Smart Maintenance andra koncept, t.ex. TPM?
Smart Maintenance fungerar väldigt bra tillsammans med andra underhållskoncept, exempelvis TPM, RCM, och Lean. Fabriker som tidigare arbetat strategiskt med underhållsutveckling har ofta många bra idéer om vad som behöver utvecklas. Smart Maintenance och SMASh hjälper till att systematiskt identifiera de redan pågående aktiviteter som ger störst värde att prioritera just nu. SMASh bidrar därmed till att växla upp och öka engagemanget för samtliga initiativ som finns inom underhållsverksamheten.

Vilka fabriker finns med i databasen?
SMASh bygger på analys av data som omfattar samtliga sektorer inom svensk tillverkningsindustri (SNI Avdelning C, Huvudgrupp 10-33). Alla företag kan göra en SMASh - oavsett bransch eller storlek, och även de som ännu inte påbörjat eller är i inledningen av sin digitaliseringsresa. SMASh genererar störst värde i företag med en tydlig underhållsfunktion, vilket oftast omfattar fabriker med minst 50 anställda.

Hur besvaras frågorna i en SMASh?
SMASh besvaras i form av en webbaserad enkät som fylls i av underhållsansvarig eller person med motsvarande kompetens om underhållsverksamhetens strategiska, taktiska och operativa arbete. Det behövs inga andra kunskaper än personens egna erfarenheter av hur underhållsarbetet bedrivs. Vid genomförande av SMASh PRIO (se ”Gör en SMASh”) kan resultatet baseras på att flera personer och roller inom fabriken fyller i enkäten. Det tar ca: 30 minuter att fylla i enkäten.

Hur säkra är resultaten från SMASh?
SMASh är ett vetenskapligt framtaget benchmarkingverktyg baserat på självskattning. Detta är ett etablerat tillvägagångssätt som används i audits inom många områden, exempelvis kvalitetsutveckling. Forskningsmetoderna för att utveckla denna typ av verktyg har använts och förfinats i nästan 100 år. SMASh har utvecklats tillsammans med svensk industri och är statistisk validerat med data från över 200 fabriker. Alla organisationer har olika förutsättningar och mål – i en SMASh tar man hänsyn till detta för att identifiera en strategisk prioritet och riktade förbättringsåtgärder för en specifik fabrik.