Hoppa till huvudinnehåll

Gör en SMASh

GÖr en SMASh

Mät hur långt du kommit med Smart Maintenance och identifiera ditt nästa steg!

SMASh är ett unikt benchmarkingverktyg för Smart Maintenance – underhåll i en digitaliserad industri. Genom att göra en SMASh får ni konkret input till utveckling av Er strategi och verksamhetsplan för Smart Maintenance.

SMASh är ett självskattningsverktyg som mäter nivån av Smart Maintenance i er fabrik och jämför med mer än 150 andra fabriker. Resultaten kommer i en rapport som används för att identifiera och prioritera aktiviteter i linje med Smart Maintenance och utveckla en underhållsstrategi. Frågorna i verktyget besvaras av underhållsansvarig i form av en webb-baserad enkät. Det tar 30-40 minuter och är helt konfidentiellt.

SMASh erbjuds i två olika varianter:

SMASh BAS
SMASh fylls i digitalt online och fabriken får en benchmarkingrapport som visar hur långt man kommit i de fyra dimensionerna av Smart Maintenance jämfört med övriga fabriker i databasen. Rapporten innehåller också generella utvecklingsförslag som kan användas i egna initiativ på vägen till ett Smart Maintenance.

Pris: kostnadsfritt

SMASh PRIO
Guidat initiativ som utvecklar Er egen strategi och verksamhetsplan för Smart Maintenance. Flera medarbetare och andra delar av organisationen involveras. 

  • Digitalt inspirations- och introduktionsmöte kring Smart Maintenance och SMASh
  • Digital benchmarking med SMASh som fylls i online
  • Utökad mätmodell och statistisk analys av SMASh-data
  • Digital verksamhetsanalys och scenarioplanering
  • Rapport med individanpassade och prioriterade aktiviteter för just Er fabrik

Pris: 50 000 kr

För att göra en SMASh, skapa en konto i formuläret på denna sida. Vi kommer sedan kontakta er för att planera genomförandet på ett individanpassat och engagerande sätt. Vid ytterligare frågor, skicka ett mail till info.digitalsmash@gmail.com.

Skapa ett konto för SMASh